Itt és most kezdd el

Az önmagamra ébredés

Azt jelenti,

Hogy Isten kivirágzik

Bennem és rajtam keresztül.

Ahhoz, hogy Istennel eggyé válj, tudatosan el kell kezdened spirituális utazásodat. Itt és Most: ez a lélek mottója. Ha eddig még nem kezdted el, akkor a lelked azt akarja, hogy ebben a pillanatban kezdd el spirituális utazásodat. Ha kétséged van Isten létezését illetően, nem baj. Kételkedj, amennyit csak akarsz. Végül belefáradsz majd Isten kétségbe vonásába. Ha kételkedsz a belső béke és üdvösség létezésében, kételkedj, ameddig csak jól esik. Még ha kételyeid vannak is a belső élet vagy Isten valósága felől, mindenképpen az a legjobb, ha elkezded belső utazásodat. Ha kíváncsi vagy, hogy mi is a spiritualitás, a spiritualitást legnagyobb kíváncsiságoddal is elfogadhatod. Próbáld ki, vajon az csak valami felszínesen elbűvölő, vagy valami mély és tágas, aminek egész életedet oda tudod szentelni. Kezdheted kíváncsisággal, de kíváncsiságod hamarosan valódi törekvéssé változik. Ha azért kezdesz spirituális életbe, mert mások így tettek, az is nagyszerű. Ha látod, hogy valakinek az élete békéssé és boldoggá vált, miután elfogadta a spirituális életet, semmi rossz nincs benne, ha utánozod őt.

Szeretném elmondani nektek a nagy spirituális Mester, Sri Rámakrisna egyik kedvenc történetét. Egyszer egy tolvaj éjfélkor behatolt a palotába, és kihallgatta a király és a királynő között zajló beszélgetést. A király azt mondta a királynőnek: – Szeretném, ha a legkisebbik lányunk egy szent emberhez menne feleségül, hogy egy kis békéje legyen. A többi lányunkat mind királyok és tábornokok vették feleségül, de életük nyomorúságos. A szent emberek élete nagyon békés, tehát ha egy ilyenhez megy férjhez, élete csupa béke lesz. Holnap korán reggel kiküldöm a minisztereimet a Gangesz partjára, ahol sok szent ember meditál. Biztos vagyok benne, hogy egyikük beleegyezik, hogy elvegye a lányunkat.

A tolvaj kihallgatta a beszélgetést, és azt gondolta: – Istenem, egy szegény szerzetes fogja megkapni a hercegnőt? Menjünk csak oda, és meditáljunk a szerzetesekkel. Ki tudja, talán engem választanak. Most lopnom kell, hogy egy kis pénzem legyen. De ha a hercegnő elégedett lesz velem, akkor egyik napról a másikra gazdag leszek. Eláraszt majd az anyagi bőség. Másnap korán reggel a tolvaj a szent emberek ganges-river-varanasi-300x135 Itt és most kezdd elöltözékében kiment a Gangesz partjára, és elkezdett meditálni a többi szerzetessel. Hamarosan megérkeztek a király miniszterei, és elindultak egyik szerzetestől a másikig, keresve, hogy melyik venné el a hercegnőt. A szerzetesek dühbe gurultak. – Végtelen fényért, végtelen igazságért, végtelen örömért könyörgünk, ti pedig ismét ehhez a világhoz akartok láncolni bennünket? Nem akarjuk az anyagi életet és az anyagi javakat! – kiabálták. Szegény miniszterek szemrehányást és szidást kaptak az összes szerzetestől. A szerzeteseket nem érdekelte a hercegnő, őket csak a legmagasabb Igazság és a belső gazdagság érdekelte. A szerzetesek egytől-egyig visszautasították a minisztereket.

Végül, amikor a miniszterek a tolvajhoz értek, ő elfogadta király lányát. Visszamentek a királyhoz, és elmesélték az egész történetet. Hallván, hogy az egyik szerzetes némi érdeklődést mutatott a hercegnő iránt, a király felvidult: – Holnap elviszem a lányomat a Gangesz partjára, ahol a szent emberek imádkoznak és meditálnak – mondta. Éjjel egy isteni gondolat ötlött fel a tolvaj agyában. Így morfondírozott: – Csak színlelem, hogy szent ember vagyok. Csupán a színlelésért elnyerem a hercegnő kezét, és hozzá a nagy gazdagságot és anyagi bőséget. Ha valóban és őszintén szerzetes leszek, biztos vagyok benne, hogy végtelen erőt, végtelen fényt, végtelen üdvösséget, végtelen békét kapok Istentől, ahogy ezek az őszinte szerzetesek is megkapják azt végül. Miért kellene ehhez a véges anyagi gazdagsághoz kötődnöm, amikor megvan a lehetőségem, hogy Isten végtelen gazdagságából végtelen fényt, üdvösséget és erőt kapjak.

Így a tolvaj az éjszaka folyamán meggondolta magát, és amikor a király másnap reggel odament hozzá, nem mutatott tiszteletet a király iránt. Felfortyant és azt mondta: – Ó, Király, ne köss engem ehhez az anyagi világhoz! Istent akarom, egyedül Istent. Nincs szükségem a lányodra! – Szegény király visszatért a palotájába, a tolvajból pedig őszinte szent ember lett.

ganges-river-varanasi-300x135 Itt és most kezdd el Ez a történet világossá teszi, hogy spirituális utazásunkat bármelyik pillanatban megkezdhetjük. A tolvaj színleléssel kezdte. De ösztönzést merített, amikor látta, ahogy a valódi szent emberek Istenért, egyedül Istenért könyörögnek. Ebből az ösztönzött állapotból született a törekvése. Többé nem elégedett meg azzal a vágyával, hogy pénze és anyagi gazdagsága legyen, mert érezte, hogy valami sokkal beteljesítőbbet is elnyerhet. Ha most még kétséget vagy kíváncsiságot dédelgetsz, akkor kezdd kételkedéssel, kezdd kíváncsisággal. Csak kezdd el! Fokozatosan képessé válsz célod felé menetelni. Isten már alig várja, hogy az övé légy. Lehet, hogy te még nem áhítod Istent, de Isten, az örök Atya, Isten, az örök Anya sír utánad. Neked kell eldönteni, hogy akarod-e Istent. Ha valóban akarod Istent, akkor kezdd ott, ahol vagy – itt és most. A cél, hogy tudatos egységben legyél Istennel, a végtelen Fénnyel és végtelen Igazsággal, a tied lesz.

Szíved sírása valódi kincs.

Szíved sírása, mint a sas, száll,

Hogy legtisztább lelked legmagasabb célját elérje.

Forrás: Sri Chinmoy: Az öröm szárnyai

ganges-river-varanasi-300x135 Itt és most kezdd elA könyvben Sri Chinmoy rámutat arra, hogy eredendően isteni lények vagyunk, és arra ösztönöz, hogy fedezzük fel a szívünk mélyén rejlő béke, fény és szeretet forrását. A szív minőségeit előtérbe hozva érhetünk el életünkben valódi elégedettséget és belülről fakadó, tiszta örömöt. A könyvből megismerhetjük és megérthetjük belső életünk törvényszerűségeit, új fényben láthatjuk önmagunkat, valamint a világhoz fűződő kapcsolatunkat. Megtanulhatjuk, hogyan alakítsuk át a félelmet bátorsággá, a kétséget hitté, az aggodalmat magabiztossággá, az irigységet egységérzéssé. Megtudhatjuk mit tehet értünk a vidámság, a lelkesedés, a türelem és a remény, hogy miért érdemes szeretni és belső életünkre jobban odafigyelni.

Meditáció: kulcs a belső élethez

Itt és most kezdd el

Örömben élni

Értelem lecsendesítése

Tudat

Meditációs technikák