Az isteni hős élete – Sri Chinmoy

Ó idő utazója,

Előre haladsz,

És felajánlod a világnak

Tetteid fényét.

Sokat kell felfedezned,

Sokat kell nyújtanod,

Ó idő utazója.

 

A spirituális élet egy hős élete. Mindig az isteni erők oldalára kell állnod. Ezek az erők állandóan azonsincerity-19-11-2003a-300x215 Az isteni hős élete - Sri Chinmoy igyekeznek, hogy megmentsenek és megvilágosítsanak téged. Minden emberi lényben szakadatlan harc dúl az isteni és az istentelen között. Az ellenséges erők azért támadnak meg bennünket, mert lényünk legmélyén még nem szenteltük magunkat teljesen Istennek, a Legfelsőbb Úrnak. A belső világnak számos hőse van, de legfőbb hősei az egyszerűség, az őszinteség, a tisztaság, a törekvés, az odaadás és az önátadás. Ezek az isteni hősök segítenek a keresőnek felfedezni Istent és legyőzni a kötöttség-éjszakát és a tudatlanság-napot.

Fővezérük a hit. Az isteni szeretet és az őszinte hála támogatja a hősöket. Az egyszerűség lerövidíti az Isten-felfedezéshez vezető utat. Az őszinteség meggyorsítja az utazást. A tisztaság egyszerre táplálja a keresőt és az utazást. A törekvés szereti az  utazást. Az odaadás élvezi az utazást. Az önátadás befejezi az utazást. Az egyszerűség nagyon egyszerű szó, de hatalmas erőt testesít meg. Ha spirituális életbe kezdünk, nagyra tartjuk ezt az igen jelentős vívmányt. Számtalan vágyunk van. De ha csak egyetlen vágyat is törölni tudunk a listánkról, azzal életünk legalább annyival egyszerűbbé válik. És ahogy egyszerűbbé válik, egy szemernyi béke hajnalodik értelmünk égboltján. Mindig, amikor egyszerűvé, egyszerűbbé, a legegyszerűbbé válunk, vágy-életünk rövid, rövidebb, a legrövidebb lesz. Akkor miénk lesz a lelki béke, miénk lesz a fény és a gyönyör.

sincerity-19-11-2003a-300x215 Az isteni hős élete - Sri ChinmoyAz őszinteség páratlan megvalósításunk. Ha őszintévé tudunk válni, spirituális életünkben a leggyorsabban futhatunk. Ha a kétszínűséggel kötünk barátságot, minden pillanatban meg kell védenünk kétszínű életünket. Ha egyszer hazudunk, még hússzor hazudnunk kell, hogy az első hazugságot megvédjük. És minden újabb hazugsággal további terhet veszünk a vállunkra. És nehéz terhekkel hogyan futhatnánk a leggyorsabban? Ha azonban őszinték vagyunk, azzal felgyorsítjuk a fejlődésünket, és a leggyorsabban futunk, mint a szarvas. A tisztaság alapvető jelentőséggel bír a spirituális életben. A tisztaság befogadóképességet jelent. Amikor szívünket elönti a tisztaság, érezzük, hogy belső edényünk nagy, még nagyobb, a legnagyobb lett. Ebbe az edénybe Fentről béke, fény és üdvösség lép. És láthatjuk, hogy belső edényünkben isteni tulajdonságaink játszanak, táncolnak, és beteljesítik valóságuk fényét és gyönyörét. A tisztaság a befogadó képesség ereje. Ha tiszták vagyunk, önkiterjedésünk, isteni valóságunk nagymértékben láthatóvá válik.

sincerity-19-11-2003a-300x215 Az isteni hős élete - Sri Chinmoy Törekvés, odaadás és önátadás. A törekvés utazásunk kezdete. A törekvés utazásunk áramlata, maga a folyamatos, vég nélküli utazás. A törekvés egy belső sírás. Ez a belső sírás kiszabadít minket a tudatlanság hálójából. Ez a belső sírás végül eggyé tesz minket az Örökkévalóval, a Végtelennel és a Halhatatlannal. Ha törekszünk, érezzük, hogy mélyen bennünk van egy magasabb valóság, amit sajnos most nem nevezhetünk igazán sajátunknak. De eljön majd az idő, amikor saját törekvésünk erejével sajátunknak, teljesen a sajátunknak mondhatjuk ezt a valóságot, saját legmagasabb, mennyei Valóságunkat. Minden alkalommal, amikor törekszünk, előtérbe hozzuk saját rejtett, isteni, halhatatlan Valóságunkat.

Odaadás. Amikor egy célnak szenteljük magunkat, kiterjesztjük saját valóság-létezésünket. Ez az odaadás nem valamiféle kötelességből ered. Nem ruháztak ránk kötelezettséget. Mi vagyunk azok, akik ki akarjuk terjeszteni valóságunkat, így a helyes megközelítést alkalmazzuk, és megpróbáljuk magunkat az odaadáson át kiterjeszteni. Az egy sokká válik, ugyanakkor a sok eggyé. Mint egyének, ha odaadóan, lélekteljesen és feltétel nélkül odaadjuk magunkat, a sokasággá válunk. És ha mint közösség tesszük ezt, eggyé válunk. Az odaadáson keresztül válhatunk sokká, és válhatunk eggyé. Amikor eggyé válunk, beteljesítjük Isten Végtelenségének Csendjét, születés és halál nélküli Csendjét. Amikor a sokasággá válunk, betöltjük Istent, mint az örök végtelen hangot, születés és halál nélküli hangot. Végül beteljesítjük Istent, a hangtalan Hangot.

Forrás: Sri Chinmoy: Az isteni hős

sincerity-19-11-2003a-300x215 Az isteni hős élete - Sri Chinmoy

A könyvben Sri Chinmoy ősi, spirituális tanításokat ötvöz mai, modern meglátásokkal, rámutatva arra, hogyan alkalmazhatjuk ezeket a belső bölcsességeket és törvényszerűségeket napjainkban. Ez a mű egy valódi iránytű a belső élethez. Megmutatja melyek azok a minőségek, melyek elvezetnek az önmegvalósításhoz, belső üdvösségünk és fényünk felfedezéséhez. A könyv ugyanakkor rávilágít a bennünk rejlő sötét és árnyékos oldalra is, minden esetben feltárva az utat negatív tulajdonságaink átalakításához és megvilágosításához. Külső életünk kihívásait elfogadva, tapasztalatait megértve, belső életünket megvilágosítva az isteni hősök útját járhatjuk. Az utat végigjárva rálelünk lényünk középpontjára, és felragyog valódi természetünk boldogsága és bölcsessége.

Spirituális könyvek

A meditáció elkezdése

Örömben élni

Értelem lecsendesítése

Meditációs technikák

Vezetett meditációs gyakorlatok