Örömben élni – Sri Chinmoy

A valódi belső örömöt magad teremted.

Nem függ a külső körülményektől.

Egy folyó áramlik benned és rajtad keresztül,

Mely az öröm üzenetét hordozza.

Ez az isteni öröm az élet egyetlen célja

Mindannyian keresők vagyunk, és a célunk ugyanaz: belső békét, fényt és örömöt elérni, elválaszthatatlanul eggyé válni Forrásunkkal, és valódi elégedettséggel teli életet élni. Örömben élni annyit tesz, mint belső életet élni. Ez az élet vezet az önmegvalósításhoz. Az önmegvalósítás Istenmegvalósítás, mivel Isten nem más, mint a mindannyiunkban mélyen ott rejlő, felfedezésre és feltárásra váró Isteniség. Istenről beszélhetünk úgy is, mint a Belső Vezetőről vagy a Legfelsőbb Úrról, a Supremeról. De bármelyik fogalmat használjuk is, a bennünk rejlő legmagasabbat értjük rajta, ami spirituális keresésünk végső célja.

child-300x168 Örömben élni - Sri Chinmoy A külső életnek csak akkor lehet valódi értelme, ha tápláljuk a belső életet. Sosem mulasztjuk el testünket naponta háromszor táplálni. Ugyanakkor mélyen bennünk egy isteni gyermek lakozik, akit a lelkünknek nevezünk, és nincs rá időnk, hogy ezt a gyermeket tápláljuk. A lélek Isten tudatos képviselője bennünk. Amíg a lélekgyermeket be nem teljesítjük, külső életünk sem lehet beteljesedett. Hogyan teremtünk kapcsolatot a belső élet és a külső élet között? Ha ismerjük a meditáció művészetét, ezt a két világot könnyen és tudatosan egyesíthetjük. Ha gyakoroljuk a meditációt, minden pillanat arany lehetősséggé válik, hogy elutasítsuk a csüggedést, a csalódottságot, a haragot, a félelmet és a többi negatív tulajdonságot, és felszínre hozzuk a belső világ isteni tulajdonságait: a szeretetet, a békét, az örömöt és a fényt.

A spirituális embernek normális és ép embernek kell lennie. Ahhoz, hogy elérje Istent, a spirituális ember istenien gyakorlatias kell legyen mindennapi tevékenységeiben. Az isteni gyakorlatiasságban megosztjuk belső gazdagságunkat. Minden cselekedetben isteni indítattást érzünk, eredményét pedig megosztjuk másokkal. A spiritualitás nem tagadja meg a külső életet. A külső életnek a bennünk rejlő isteni élet kinyilvánulásának kell lennie.

Belső sírás

A törekvés az erősödő kiáltás, a felszálló sírás szívünkben. Belső sírásunk által tudunk belépni az isteni tudatba. Ez nem a hírnév utáni sírás. Ez Istennel, életcsónakunk Belső Vezetőjével való teljes, feltétel és fenntartás nélküli egységünkért való könyörgés. Egyesek teljesen megfeledkeztek a Belső Vezetőről. Mások tudnak Belső Vezetőjük létezéséről, de semmilyen kapcsolatot vagy közösséget nem óhajtanak Vele. Az őszinte kereső szükségét érzi a Belső Vezetővel való állandó párbeszédnek. Nem éri be azzal, hogy tudja, Isten ott van benne. A nap huszonnégy órájában Isten tudatában akar lenni, és társalogni akar Vele. Istent élő valósággá kell tennünk mindennapi életünkben. Éreznünk kell, hogy Isten jelenléte hatalmas jelentőséggel bír. Ha nem eszünk mindennap, éheztetjük a testünket. Ugyanígy éreznünk kell azt is, hogy spirituális testünket éheztetjük, ha nem child-300x168 Örömben élni - Sri Chinmoyimádkozunk és meditálunk mindennap. Ha szívünk könnyeivel törekszünk, látjuk, hogy Isten lejön hozzánk, alászáll fentről. Ez pont olyan, mint mikor két személy találkozik. Az egyik az első emeleten van, a másik pedig a harmadikon. Mi felmegyünk a második emeletre, Isten pedig lejön a második emeletre. Ott találkozunk és beteljesítjük egymást. A második emeletre vezető lépcsőt szívünk sírása alkotja. Ez a törekvés sírása. Ez nem olyan, mint mikor könnyeket ejtünk, mert valami rosszat tettünk. A szív zokog és vágyakozik, mint egy feltörő láng, felfelé terjedve, egyre magasabbra emelkedve. Isten az Ő Kegyével leereszkedik, mint egy lefelé rohanó folyó. Amikor a törekvés és a Kegyelem találkoznak, megtapasztaljuk az Istennel való egyesülés kínálta isteni beteljesülést.

Nem, az lehetetlen,

Hogy akár egyetlen belső kiáltás is

Meghallgatatlan maradjon

Forrás: Sri Chinmoy: Az öröm szárnyai

Témakörök a könyvbőlchild-300x168 Örömben élni - Sri Chinmoy
Örömben élni
Meditáció: kulcs a belső élethez
Kétség-méreg és hit-nektár
Félelem-ellenség és bátorság-hős
Az alázatosság kincse
Hogyan jussunk el az aggodalomtól a magabiztosságig
A szeretet hatalma
Az irigység-láztól az egység-szívig
Két gyors futó – a vidámság és a lelkesedés
A részvét alászállta
A türelemfa gondozása
Az új remény fuvallata
Béke: visszatérés a Forráshoz
Életre szóló barátaink – az egyszerűség és az őszinteség
A tisztaság hófehér virága
A fény tánca

Meditáció: kulcs a belső élethez

Itt és most kezdd el

Örömben élni

Értelem lecsendesítése

Tudat

Meditációs technikák