Meditációs technikák – Sri Chinmoymeditációs-technikák-300x447-300x447 Meditációs technikák - Sri Chinmoy

A meditáció a gondolatok uralásának a művészete, és annak a bennünk rejlő valóságnak a szisztematikus felkutatása, amely belsőbb, tulajdonképpeni lényünket alkotja. A meditációval ami teljesen természetes. Egyfajta odafigyelés egy belső hangra, egy belső dallamra, amely gazdagítja, elmélyíti és betölti életünket. A meditáció minden területen fokozza a kreativitást; ahelyett, hogy mechanikus módon élnénk, a meditáció elvezet minket oda, hogy alakítsuk és formáljuk életünket.

Koncentráció a szívverésre

Vannak keresők, akik szívesen koncentrálnak a szívverésükre. Ha ezt szeretnéd tenni, ne félj attól, hogy a szíved megáll, és meg fogsz halni. Nem! Ha igazi hős akarsz lenni a spirituális életben, próbálj meg a szívverésedre koncentrálni. Ez arany alkalom arra, hogy be lépj a végtelen életbe. Ha a szívverésed hangját hallod, minden alkalommal érezd benne határtalan és halhatatlan életedet.

meditációs-technikák-300x447-300x447 Meditációs technikák - Sri ChinmoyKoncentráció a lángra

Kérlek, képzelj el a szívedben egy lángot. Most még csak egy apró fel-fel lobbanó lángocska, nem erőteljes láng. De egy napon biztosan nagyon erőteljes és teljesen megvilágosító lesz. Tehát minden nap, mielőtt imádkozol és meditálsz, próbálj meg egy égő lángot elképzelni a szívedben. Képzeld el, hogy ez a láng megvilágosítja az értelmedet. Azért nem tudsz úgy koncentrálni, ahogyan szeretnél, mert az értelmed nem képes összpontosítani. Az értelem folyamatosan több dologra gondol, és nagyon sok helytelen gondolatnak esik áldozatul. Az értelem nem kap megfelelő megvilágítást, képzelj el tehát egy gyönyörű szép lángot a szívedben, amely meg világosít téged. Vidd ezt a fénylő lángot az értelmedbe. Ekkor lassanként egy fénysávot látsz majd az értelmedben. Ha az értelem elkezd fokozatosan megvilágosodni, akkor nagyon könnyű hosszan és mélyebben koncentrálni.

Koncentráció a virágra

Ehhez a gyakorlathoz szükséged lesz egy virágra. Nézd néhány másodpercig az egész virágot, és miközben koncentrálsz rá, próbáld meg azt érezni, hogy te magad vagy ez a virág. Ezzel egyidejűleg próbáld meg azt érezni, hogy ez a virág szívedben, annakmeditációs-technikák-300x447-300x447 Meditációs technikák - Sri Chinmoy legmélyén növekszik. Azután fokozatosan próbálj a virág egy bizonyos szirmára koncentrálni. Érezd, hogy ez a szirom, amelyet kiválasztottál, a valóság léted csíra formája. Pár perc múlva koncentrálj ismét a teljes virágra, és érezd, hogy az az egyetemes Valóság. Folytasd a gyakorlatot; koncentrálj váltakozva először a virág sziromra – valóságod csíraformájára –, azután az egész virágra – az egyetemes Valóságra. Mindeközben egyetlen gondolatot se engedj értelmedbe. Próbáld megőrizni értelmed teljes nyugalmát és csendjét. A szemedet pedig tartsd félig nyitva. Egy idő után hunyd le a szemed, és próbáld meg a virágot, amelyre koncentráltál, a szívedben látni. Kérlek, koncentrálj behunyt szemmel a szívedben lévő virágra, ugyanúgy, ahogyan korábban a fizikai virágra koncentráltál. A virág a tisztaság jelképe. Próbáld meg úgy érezni, hogy szíved olyan tiszta lett, mint a virág.

Koncentráció egy fekete pontra

Ha fejleszteni szeretnéd koncentráló képességedet, próbáld ki a következő gyakorlatot: Először is alaposan mosd meg az arcodat és a szemedet hideg vízzel. Fess egy fekete pontot a falra szemmagasságban. Helyezkedj el a ponttal szemben, attól körülbelül 30 cm távolságra, és koncentrálj rá. Pár perc múlva próbáld meg azt érezni, hogy belégzéskor a lélegzeted valójában a pontból jön, és hogy a pont is belélegzik és lélegzetét tőled kapja. Próbáld meg úgy érez ni, hogy két személy van: te és a fekete pont. A te lélegzeted a ponttól jön, és az ő lélegzete tőled jön. Ha a koncentrációd nagyon erős, 10 perc múlva azt fogod érezni, hogy a lelked el hagyott, és belépett a falon lévő fekete pontba. Ekkor próbáld meg úgy érezni, hogy te és a lelked beszélgettek egymással. A lelked el visz a lélek világba a megvalósulásért, te pedig el hozod a lelket a fizikai világba a manifesztációért. Ily módon nagyon könnyedén fejlesztheted koncentrációd erejét. De ezt a módszert gyakorolni kell. Sok minden van, ami gyakorlással könnyűvé válik, de ha nem gyakorlunk, akkor nem is érünk el eredményt.

Az értelem lecsendesítése

meditációs-technikák-300x447-300x447 Meditációs technikák - Sri ChinmoyAz értelem olyan, mint egy majom. Ha egy majom rád támad, állandóan harapdál és csipked téged, meg kell, hogy félemlítsd. Ha erőteljes csapást mérsz a majomra minden alkalommal, amikor odajön, észre fogja venni, hogy reménytelen vállalkozás zavarnia téged. Mindig olyan ébernek kell maradnod, amennyire csak lehetséges. Ha egy istentelen gondolat hatol beléd, azonnal el kell űznöd. Ha állandóan éber vagy, akkor ezek a gondolatok feladják, és nem zavarnak többé.

Legfontosabb a gyakorlás. Ma értelmed úgy viselkedik, mint egy majom. Állandóan kopogtat szíved ajtaján, és megzavarja szíved békéjét. De értelmed ahányszor csak oda jön hozzád, egyszerűen üldözd el, vagy fordítsd teljes figyelmedet tudatosan valami másra. Ha hagyod, hogy eltérítsen, akkor csak erősödik. Tudnod kell, hogy ebben a világban mindenkiben van büszkeség, hiúság és önbecsülés. Ha tehát szíved ajtaját zárva tartod minden alkalommal, amikor értelmed jön, és semmiféle figyelmet nem szentelsz neki, akkor értelmed egy idő után méltóságán alulinak fogja találni, hogy zavarjon téged.

Kérdés: Miért térítenek el engem állandóan a zavaró gondolatok?

Sri Chinmoy: Azért térítenek el a gondolatok, mert az értelmedben próbálsz meditálni. Az értelem természetéből adódóan minden gondolatot szívesen fogad – jó gondolatokat, rossz gondolatokat, isteni gondolatokat és istentelen gondolatokat. Ha értelmedet emberi akaratoddal szeretnéd uralni, az olyan, mintha egy majmot vagy egy legyet arra kérnél, hogy ne zavarjanak. A majomnak az a természete, hogy harap és csipked, és a légynek is természetéből fakad, hogy bosszantsa az embereket. Az értelem el hallgattatásához egy magasabb erő szükséges. Ez az erő a lélek ereje. Elő térbe kell hoznod a lélek fényét szíved mélyéről. Két szobád van: a szívszoba és az értelem szoba. Pillanatnyilag az értelem szoba sötét, megvilágosulatlan és tisztátalan; nem hajlandó megnyílni a fénynek. A szívszoba ellenben mindig nyitott a fényre, mert ott lakik a lélek. Ha ahelyett, hogy az értelmedre koncentrálnál, a szíved belsejében lévő valóságra tudsz koncentrálni és meditálni, akkor ez a valóság előtérbe jön. Ha már biztosan gyökeret vertél szívedben, és átitatott a lélek fénye, akkor már be léphetsz értelem szobádba, hogy azt megvilágosítsd.

Vigyük az értelmet a szívbe

Érezd azt, hogy a szívedben létezik valami, ami végtelenül erősebb, mint az értelmed. Érezd a lelket, és hozd elő szíved mélyéről. Érezd, hogy a lélek mérhetetlen erővel rendelkezik. Talán nem látod a lelket, ennek ellenére hozd előtérbe belső erődet, és ragadd meg vele az értelmedet. Mondd meg az értelmednek: „Megengedted, hogy pár percig csendben legyek, és ezért hálás vagyok neked. De még mindig imádkozom és meditálok, még mindig Békéért, Fényért és Üdvösségért könyörgök, és te nem hagyod, hogy folytassam.” Egyszerűen ragadd meg értelmedet, és húzd be szíved folyamába. Amíg az értelem enged meditálni, addig nem kell törődnöd vele. De ha el kezd zavarni, és fejfájást kapsz, az azt jelenti, hogy ellenkezik. Nem engedi, hogy több Békét és Fényt kapj fentről.

Ilyenkor érezd azt, hogy az értelmed olyan, mint egy neveletlen gyerek. Eddig aludt,meditációs-technikák-300x447-300x447 Meditációs technikák - Sri Chinmoy és hagyta az anyját meditálni, és Istenhez imádkozni. De most a gyerek felébredt, és rendetlenkedni szeretne. Nem akarja hagyni, hogy az anyja még több Békére, Fényre és Üdvösségre tegyen szert. Mit tesz tehát az anya? Megfenyegeti a gyermeket, és azt mondja neki: „Még imádkozom és meditálok. Nem szabad háborgatnod, nem szabad zavarnod, különben megbüntetlek.”

Az értelem kiürítése

Kérdés: Hogyan tudnám az értelmemet kiüríteni, hogy meditálhassak?

Sri Chinmoy: Először is törekedned kell. Azután üressé kell tenned értelmedet. Nem szabad megengedned, hogy akár egyetlen egy gondolat is értelmedbe lépjen, és ott formátöltsön. Tételezzük fel, hogy felmerül egy név. Mihelyt a név első betűje megjelenik, megsemmisíted. Az értelmedet koncentrációd erejével olyan üressé kell tenned, amennyire csak lehetséges. Tételezzük fel, hogy felmerül benned egy gondolat, egy rezgés, vagy valami más. Azonnal lőj ki rá egy nyilat, és zúzd darabokra. Jön egy elképzelés, egy ember neve, vagy felmerül egy másik gondolat. Egyszerűen dobd ki őket azonnal. Nem szabad, hogy megjelenjenek, és behatoljanak az értelmedbe. Szét kell zúznod őket, mielőtt elérnék értelmedet. Ha azonban a gondolatok és az elképzelések már benned – testedben és értelmedben – vannak, a következő módon kell meditálnod: lazulj el annyira, amennyire csak lehetséges, és képzeld el, hogy a tenger közepén vagy. Azután fogadd be ezeket a gondolatokat és elképzeléseket olyannyira, hogy azoknak ne legyen többé tőled elkülönült létük. Belevesznek a tengerbe. Ha a gondolatok már benned vannak, akkor dobd őket a tengerbe. Ha kívülről jönnek, akkor ne engedd, hogy beléd hatoljanak. Ha ezt gyakorlod, meditációd bizonyosan sikeres lesz.

Forrás: Sri Chinmoy: Meditációs technikák

Ez a könyv a Meditáció című könyv kiegészítője, amelyben Sri Chinmoy átfogó bevezetést ad a meditációba és számtalan – belső felfedező utunk során felmerülő – kérdést megválaszol.
A meditáció a gondolatok uralásának a művészete, és annak a bennünk rejlő valóságnak a szisztematikus felkutatása, amely belsőbb, tulajdonképpeni lényünket alkotja. A meditáció valami teljesen természetes. Egyfajta odafigyelés egy belső hangra, egy belső dallamra, amely gazdagítja, elmélyíti és betölti életünket. A meditáció minden területen fokozza a kreativitást; ahelyett, hogy mechanikus módon élnénk, a meditáció elvezet minket oda, hogy alakítsuk és formáljuk életünket.
A meditáció teljesen veszélytelen, ha körültekintően végzik, és még azoknak is megéri, akik nem törődnek a végső önfelismerés magasabb ideáljával. Ajánlott, hogy kezdetben ne meditáljunk tovább 10–15 percnél. Ha Ön inspirált, akkor a gyakorlási időt lassan (hétről hétre néhány perccel) kb. 30 percre emelheti.

Ehhez sok örömet és sikert kívánunk!

A meditáció elkezdése

Meditáció: kulcs a belső élethez

Értelem lecsendesítése

A külső futás a belső futás

Elme, szív és lélek

Itt és most kezdd el

Meditációs technikák