Meditációs technikák – Sri Chinmoy

A meditáció a gondolatok uralásának a művészete, és annak a bennünk rejlő valóságnak a szisztematikus felkutatása, amely belsőbb, tulajdonképpeni lényünket alkotja. A meditációval ami teljesen természetes. Egyfajta odafigyelés egy belső hangra, egy belső dallamra, amely gazdagítja, elmélyíti és betölti életünket. A meditáció minden területen fokozza a kreativitást; ahelyett, hogy mechanikus módon élnénk, a meditáció elvezet minket oda, hogy alakítsuk és formáljuk életünket.

Koncentráció a szívverésre

Vannak keresők, akik szívesen koncentrálnak a szívverésükre. Ha ezt szeretnéd tenni, ne félj attól, hogy a szíved megáll, és meg fogsz halni. Nem! Ha igazi hős akarsz lenni a spirituális életben, próbálj meg a szívverésedre koncentrálni. Ez arany alkalom arra, hogy be lépj a végtelen életbe. Ha a szívverésed hangját hallod, minden alkalommal érezd benne határtalan és halhatatlan életedet.

Koncentráció lángra

Kérlek, képzelj el a szívedben egy lángot. Most még csak egy apró fel-fel lobbanó lángocska, nem erőteljes láng. De egy napon biztosan nagyon erőteljes és teljesen megvilágosító lesz. Tehát minden nap, mielőtt imádkozol és meditálsz, próbálj meg egy égő lángot elképzelni a szívedben. Képzeld el, hogy ez a láng megvilágosítja az értelmedet. Azért nem tudsz úgy koncentrálni, ahogyan szeretnél, mert az értelmed nem képes összpontosítani. Az értelem folyamatosan több dologra gondol, és nagyon sok helytelen gondolatnak esik áldozatul. Az értelem nem kap megfelelő megvilágítást, képzelj el tehát egy gyönyörű szép lángot a szívedben, amely meg világosít téged. Vidd ezt a fénylő lángot az értelmedbe. Ekkor lassanként egy fénysávot látsz majd az értelmedben. Ha az értelem elkezd fokozatosan megvilágosodni, akkor nagyon könnyű hosszan és mélyebben koncentrálni.

Koncentráció virágra

Ehhez a gyakorlathoz szükséged lesz egy virágra. Nézd néhány másodpercig az egész virágot, és miközben koncentrálsz rá, próbáld meg azt érezni, hogy te magad vagy ez a virág. Ezzel egyidejűleg próbáld meg azt érezni, hogy ez a virág szívedben, annak legmélyén növekszik. Azután fokozatosan próbálj a virág egy bizonyos szirmára koncentrálni. Érezd, hogy ez a szirom, amelyet kiválasztottál, a valóság léted csíra formája. Pár perc múlva koncentrálj ismét a teljes virágra, és érezd, hogy az az egyetemes Valóság. Folytasd a gyakorlatot; koncentrálj váltakozva először a virág sziromra – valóságod csíraformájára –, azután az egész virágra – az egyetemes Valóságra. Mindeközben egyetlen gondolatot se engedj értelmedbe. Próbáld megőrizni értelmed teljes nyugalmát és csendjét. A szemedet pedig tartsd félig nyitva. Egy idő után hunyd le a szemed, és próbáld meg a virágot, amelyre koncentráltál, a szívedben látni. Kérlek, koncentrálj behunyt szemmel a szívedben lévő virágra, ugyanúgy, ahogyan korábban a fizikai virágra koncentráltál. A virág a tisztaság jelképe. Próbáld meg úgy érezni, hogy szíved olyan tiszta lett, mint a virág.

Forrás: Sri Chinmoy: Meditációs technikák